Ve středu, čtvrtek a v pátek nejsem na počítači!!!

Wanna be my aff?? Click HERE

11.3: Nové obrázky v galeriích

Duben 2012[TWITTER] 120429 Ukiss Korea's Update

29. dubna 2012 v 18:35 | Mia |  U-Kiss Twitter
잠시후 3:30분부터 SBS인기가요가 시작됩니다!등촌동 SBS홀or집or그외 키스미가 있는 곳 어디든 유키스가 함께 합니다:) 본방사수! 응원많이 해주세요! http://twitpic.com/9f2oqw[TWITTER] 120429 Kiseop's Updates

29. dubna 2012 v 18:33 | Mia |  U-Kiss Twitter
맛~~있겠다^^히히히 잘먹을께요^^고마워혀 http://twitpic.com/9f0gtf

OMG!!!팬 여러분 감사해요^^ 맛있게 먹겠숩돠!!!힛 최고~~~~~!^^ㅎㅎ http://twitpic.com/9f0e16
기자님!!감사합니다!!하하>____< 더 열심히 하겠습니다^^히히히http://twitpic.com/9f3wbp


[TWITTER] 120428 Bizzionary’s Update

29. dubna 2012 v 18:20 | Mia |  U-Kiss Twitter
@Dongho94 4 The u-kiss fans~~!동호야! 보고 있나?~~!홀리 기대중.~! http://pic.twitter.com/4sww6D5Y


[TWITTER] 12428 Soohyun's Update

29. dubna 2012 v 18:16 | Mia |  U-Kiss Twitter
홀리랜드 보는중~~~~~ 여러분도 보구계시죵!? ㅎㅎㅎㅎ 동호야 안녕!?^^ http://yfrog.com/nyubeaaj